Wszystkie opakowania

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu KrakOpak", zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania oraz zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu KrakOpak, pod adresem URL: http://www.KrakOpak.pl

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość materiałów, informacji oraz Ogłoszeń, składających się na zasoby serwisu oraz nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z korzystaniem z materiałów zamieszczonych w serwisie, jednak dokona wszelkich starań aby materiały i informacje były redagowane z należytą starannością.

2. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie z usług świadczonych przez Serwis w celu naruszającym obowiązujące prawo.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.

4. Administrator nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia, z winy Użytkownika, danych potrzebnych do logowania, podmiotom nieuprawnionym.

III. PRAWA AUTORSKIE

1. Kopiowanie i rozpowszechnianie grafiki, tekstu, skryptów i oprogramowania, bez zgody Administratora, jest zabronione.

2. Nazwa KrakOpak, nie może być wykorzystywana w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są używane w nawiązaniu do produktu lub usługi oferowanej przez Serwis lub są używane w zakresie, który mógłby spowodować wprowadzenie w błąd klientów, lub w jakikolwiek inny sposób, który tworzy niekorzystny wizerunek lub naraża dobre imię Serwisu .

3. W sprawach związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystanie logotypu, nazwy lub materiałów publikowanych i dostępnych na stronach Serwisu należy nawiązać kontakt z Administratorem.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
 • Niniejszy Regulamin, wraz z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, stanowi podstawę prawną w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez polskie sądy.
 • W przypadku, gdy obecne lub przyszłe postanowienia Regulaminu okażą się prawnie nieskuteczne lub nieważne, w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • Usługi płatności SMS są obsługiwane przez Przelewy24.
 • Usługa płatności SMS jest dostępna u wszystkich głównych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce (T-Mobile, Plus, Play, Orange).
 • Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu usług SMS dostępne są na stronie Przelewy24 pod adresem Regulamin usług SMS Przelewy24.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące usług SMS można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Przelewy24 pod adresem Formularz reklamacyjny Przelewy24.
 • Dane właściciela serwisu: KrakOpak, ul. Jana Pawła II 127, Kraków 30-444, NIP: 945-198-45-52
 • Termin realizacji opakowań to 24h  REKLAMACJE

 • Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@KrakOpak.pl.
 • Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko klienta, Adres poczty elektronicznej klienta, Numer zamówienia, Wskazanie i opisanie przyczyn reklamacji.
 • Prawidłowo sporządzona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni od dnia jej złożenia.
 • KrakOpak maja prawo zwrócić się do klienta z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana klientowi na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.


  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować KrakOpak o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.

  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


  W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z tą umową, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej z Kuchniami Świata.


  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. KrakOpak ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Odesłanie lub przekazanie rzeczy powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował KrakOpak o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej.

  Polityka Prywatności

  Data ostatniej aktualizacji: [data aktualizacji]

  Informacja o Administratorze Danych Osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma KrakOpak Sp. z o.o. z siedzibą w Libertówie, ul. Jana Pawła II 127, 30-444 Libertów wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 945-198-45-52.

  Cele i Podstawy Przetwarzania Danych

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

  • Realizacji umowy sprzedaży produktów oferowanych przez KrakOpak.pl.
  • Świadczenia usług związanych z obsługą klienta.
  • Przesyłania informacji marketingowych, o ile wyrazili Państwo na to zgodę.

  Odbiorcy Danych

  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w tym m.in. firmom kurierskim, dostawcom usług płatniczych oraz podmiotom świadczącym usługi IT.

  Prawa Osoby, której Dane Dotyczą

  Przysługuje Państwu prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych.
  • Sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe.
  • Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
  • Ograniczenia przetwarzania danych.
  • Przenoszenia danych.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Bezpieczeństwo Danych

  Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych i stosowania odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

  Cookies i Analityka Internetowa

  Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, które służą do poprawy jakości usług oraz analizy statystyk odwiedzin. Użytkownik może samodzielnie zarządzać ustawieniami cookies w swojej przeglądarce.

  Zmiany w Polityce Prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej.

  Kontakt

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@krakopak.pl

 • Copyright © 2024 - KrakOpak.pl